Български | English

Подкрепете ни

Фестивалът е изцяло финансиран от частни и корпоративни спонсори. Вашите дарения във всякакъв размер са добре дошли и ще ни помогнат да създадем уникални музикални преживявания на жителите и гостите на Западните Родопи.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА

ОЧАКВАМЕ ВИ С НЕТЪРПЕНИЕ

Можете да направите дарение на фестивала по банков път, чрез PayPal или с кредитна карта на името на фондация “Неотъпкана пътека”: българска неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, която е юридическо лице по българското законодателство.

За рекламни договори, партньорства или за да предложете услугите си като доброволци, моля свържете се с нас на мейл neopathbg@gmail.com или на телефон +359 888 648-542

Банкова информация:

Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG60RZBB91551008476952
SWIFT/BIC: RZBBBGSF

  +359 888 648-542
  neopathbg@gmail.com

 

Последвайте ни